Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine tigarmast.net sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama GKS-a i međunarodnim kodeksima e-poslovanja.


Ponuđač se obvezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće informacije:

1.    identitet tvrtke (ime i sjedište tvrtke, broj registra)
2.    adrese za kontakt koje omogućuju brzu i učinkovito komunikaciju (e-pošta, telefon)
3.    bitne karakteristike robe odnosno usluge (uključujući postprodajne usluge i jamstva)
4.    isporučivost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koji su u ponudi na internetskoj stranici trebali bi biti isporučivi u razumnom roku)
5.    uvjete dostave proizvoda ili izvršavanja usluge (način, mjesto i rok dostave)
6.    sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene, mora biti vidljivo sadržavaju li već poreze i troškove prijevoza
7.    način plaćanja i dostave
8.    vremensku valjanost ponude
9.    rok u kojem je moguće odstupiti od ugovora; osim toga, o tome hoće li i koliko kupca koštati povrat proizvoda
10.  mora biti objašnjen postupak za slučaj žalbe, uključujući sve podatke o osobi za kontakt ili službi za kontakt s kupcima

Autorska prava

Sav sadržaj na stranici i podstranicama web-mjesta tigarmast.net autorski je zaštićen. Zabranjena je svaka radnja koja na bilo koji način zadire u autorska prava autorove stranice. Logo, ime stranice i trgovine, tekstovi, slike i ostali sadržaji u vlasništvu su tvrtke P&M d.o.o.. Slikovni materijal također je autorski zaštićen i u vlasništvu tvrtke P & M d.o.o.. Zabranjena je upotreba sadržaja i slika u javne i komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog dopuštenja od strane vlasnika web-mjesta www.tigrova-mast.net.

OPĆE ODREDBE

1. Valjanost Općih uvjeta

Odredbe Općih uvjeta vrijede za sve usluge elektroničkog poslovanja i nadopunjuju odredbe valjanog zakonodavstva  koje reguliraju područje zaštite potrošača, područje zaštite osobnih podataka i druga područja koja se odnose na elektroničko poslovanje tvrtke.

Ako bi zbog izmjene valjanih propisa koji reguliraju ta područja pojedina odredba ovih Općih uvjeta postala nevaljana, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi i time na valjanost ovih Općih uvjeta.

Upravitelj internetske trgovine ima pravo na povremene dopune i izmjene ovih Općih uvjeta. Svaka izmjena postaje valjana od trenutka kad je objavljena na internetskoj stranici tigarmast.net. Smatra se da se korisnik slaže s izmjenama i dopunama ako nakon objave izmjena nastavi upotrebljavati elektroničke usluge.


Opći uvjeti i svi podaci korisniku su dostupni na hrvatskom  jeziku na internetskoj stranici tigarmast.net. Ugovori o kupnji i prodaji na daljinu sklapaju se na hrvatskom jeziku i korisniku su također dostupni na internetskoj stranici Tigar Flastero.


2. Odgovornost za funkcioniranje i sadržaj internetske trgovine

Upravitelj će prilikom uređivanja internetskih stranica pokušati osigurati ažurnost i točnost podataka sadržanih na tim stranicama (identitet tvrtke, adrese za kontakt, bitne karakteristike robe, cijena i dostupnost proizvoda, uvjete dostave proizvoda ili izvršavanja narudžbe odnosno usluge, način plaćanja i dostave, valjanost ponude i postupak reklamacije).

Upravitelj će se prilikom uređivanja internetske stranice maksimalno truditi da sve usluge budu na raspolaganju 24 sata na dan 7 dana u tjednu, ali ne jamči da će elektroničke usluge funkcionirati bez prekida, bez problema, bez smetnji ili grešaka, također ne jamči za uspješnost upotrebe tih usluga.

Internetska stranica sadržava takozvane kolačiće (Cookies) zbog ostvarivanja cilja nesmetanog funkcioniranja stranice. Upravitelj ne prikuplja nikakve osobne podatke o posjetiteljima internetske stranice.

Upravitelj prilikom objave prodajnih proizvoda nudi i fotografije koje su simboličke prirode i ne osiguravaju karakteristike proizvoda.

Upravitelj zadržava pravo da bilo kada zbog tehnoloških, pravnih ili poslovnih razloga izmijeni sadržaj svojih internetskih stranica ili izmijeni pojedine parametre usluge ili ukine uslugu bez prethodnog upozorenja.

U zakonom dopuštenoj mjeri isključena je svaka odgovornost tvrtke P & M d.o.o. ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: druge osobe) koja je sudjelovala u stvaranju i izradi internetske stranice tigarmast.net.

Tvrtka P & M d.o.o. ili druge osobe ni u kojem slučaju nisu odgovorne za gubitak ili ograničenu dostupnost podataka ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja bi nastala zbog upotrebe odnosno nemogućnosti upotrebe usluge, uključujući i ne ograničavajući se na gubitak prihoda ili očekivanog dobitka, gubitak ugleda, gubitak poslova, gubitak podataka, tehničke greške ili neispravnost funkcioniranja odnosno druge štetne događaje.

Objavljeni sadržaji nemaju značenje službenog dokumenta, osim kada je to posebno navedeno. Ispričavamo se za moguće greške na ovom internetskoj stranici (cijene, rokovi dostave, opisi proizvoda itd.).

Upravitelj prema svojem vlastitom nahođenju može otkazati ili privremeno spriječiti pristup i upotrebu usluga koje se nalaze na internetskoj stranici tigarmast.net zbog kršenja ovih Općih uvjeta ili valjanih propisa ili bilo kojeg drugog postupanja za koje tvrtka smatra da je nezakonito odnosno štetno za treće osobe ili za funkcioniranje usluge.

UPOZORENJE: Slike i tekstovi informativne su prirode i namijenjeni su ponajprije za informiranje. Isto tako vrijedi da su svi podaci i informacije korisni samo kao izvor općih informacija i nisu zamjena za savjetovanje s liječnikom ili ljekarnikom. U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem odnosno bolešću obvezno se obratite osobnom liječniku ili ljekarniku. Informacije su preuzete iz stručne literature i tekstova objavljenih na različitim internetskim stranicama. Sve informacije i tekstovi poduprti su raznim testiranjima i istraživanjima koji ne moraju nužno biti potvrđeni od mjerodavnog europskog ureda. Iako djelujemo s najvećom pažnjom u prikupljanju informacija koje objavljujemo i brinemo se za njihovu ispravnost, potpunost i ažurnost, naša je kaznena i civilna odgovornost za stvarne i pravne greške u informacijama potpuno isključena i ne odgovaramo ni za kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili neugodnost koje bi korisniku mogle nastati zbog nemogućnosti upotrebe ili upotrebe mogućih pogrešnih ili nepotpunih informacija koje bi se našle u našem promotivnom materijalu. Ako nas upozorite na pogreške, pokušat ćemo ih što brže otkloniti.

3. Odgovornost korisnika

Korisnik je obvezan koristiti se elektroničkim uslugama u skladu s valjanim propisima, a time i s Općim uvjetima. Korisnik se smije koristiti uslugama u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun onih poslovnih subjekata za koje u skladu s valjanim propisima ima ovlaštenje ili drugu pravnu osnovu za takvu poslovnu vezu ili predstavljanje odnosno zastupanje.

Maloljetne osobe ne smiju se koristiti uslugama internetske stranice www.tigrova-mast.net. Ako upravitelj sumnja da je osoba maloljetna, skrbnik ima pravo odbiti kupnju. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti.

Korisnik se izričito slaže da se koristi uslugama ili bilo kojim digitalnim sadržajem povezanim s elektroničkim poslovanjem isključivo na vlastitu odgovornost. Sadržaj i funkcionalnost elektroničkih usluga korisniku su omogućeni “takvi kakvi jesu” i bez bilo kojih drugih jamstava.

Korisnik se izričito obvezuje da tijekom korištenja elektroničkih usluga neće postupati nezakonito ili ugrožavati sigurnost informacija elektroničkih usluga (npr. lažno predstavljanje, prijenos nezakonitih sadržaja, kršenje prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka ili poslovnih tajni, prijenos zlonamjerne programske opreme, neovlašteno mijenjanje sadržaja, ometanje komunikacije u bilo kojem smjeru ili nepotrebno opterećivanje elektroničkih usluga, pokušaj lažnog predstavljanja i slično) ili poticati treće osobe na takvo postupanje.

Korisnik se slaže da će se svi poslani i potvrđeni podaci ili dokumenti poslani uz pomoć elektroničkih usluga smatrati potpunima i točnima.

Korisnik se obvezuje da će posebno pažljivo čuvati svoju osobnu lozinku i da je neće davati na upotrebu ili na uvid trećim osobama te u cijelosti odgovara za svaku štetu koja je neizravno ili izravno uzrokovana time što su treće neovlaštene osobe upotrijebile njegov pristup elektroničkim uslugama (ponajprije kod obavljanja kupnje). Korisnik se također obvezuje da će poštovanjem korisničkih uputa proizvođača strojne i programske opreme, uputa i upozorenja tvrtke P & M d.o.o. i drugih stručnih pravila, upozorenja, uputa i preporuka osiguravati najveću moguću razinu sigurnosnih mjera i smanjenja rizika od neovlaštenog pristupa ili ugrožavanja podataka ili funkcioniranja elektroničkih usluga i da će odmah obavijestiti upravitelje internetske stranice www.tigrova-mast.net o svim mogućim sigurnosnim incidentima u vezi s primjenom elektroničkih usluga.

Korisnik prema vlastitom nahođenju i u skladu s uputama može otkazati korištenje elektroničkim uslugama (otkazivanje registracije) i zahtijevati brisanje korisničkog imena i drugih podataka pohranjenih za potrebe pristupa tim podacima.

REGISTRACIJA I PRIJAVA

1. Posjet i pretraživanje po internetskoj stranici www.tigrova-mast.net

Pristup internetskoj stranici tigarmast.net omogućen je svim fizičkim i pravnim osobama, pri čemu se za pregledavanje stranice ne treba registrirati ili prijaviti. Registraciju ili prijavu treba napraviti samo u slučaju potencijalne kupnje proizvoda. Korisnik prema vlastitom nahođenju bilo kada može zahtijevati brisanje korisničkih podataka.

2. Registracija korisnika

Prilikom registracije u internetskoj trgovini posjetitelj dobiva korisničko ime i lozinku koju sam odabere. Korisničko ime i lozinka nedvojbeno određuju i povezuju korisnika s popunjenim podacima. Nakon registracije posjetitelj postaje korisnikom i stječe pravo na kupnju. Opći uvjeti poslovanja reguliraju funkcioniranje internetske stranice tigarmast.net, prava korisnika i poslovni odnos između ponuđača i kupca.

Prijava u sustav (PRIJAVA) omogućuje upravitelju internetske stranice da odgovarajuće identificira prethodno registriranog korisnika i omogući mu kasnije obavljanje kupnje bez ponovne registracije.

3. Prijava korisnika

Prijava u sustav registriranomu korisniku omogućuje trenutačnu kupnju proizvoda, pregled prethodnih narudžbi i uređivanje korisničkog računa.

POSTUPAK KUPNJE

1. Kupnja

Kupnja se izvršava stavljanjem proizvoda u košaricu za kupnju i kad korisnik izabere proizvod ili proizvode te potvrdom na “potvrdi narudžbu”, šalje narudžbu, internetska trgovina automatski mu “generira – kreira” i šalje elektroničku poštu s detaljima narudžbe (proizvodi, cijene, količine, korisnikovi podaci…). Time je narudžba potvrđena, a proizvodi će biti poslani u najkraćem mogućem roku. Ako je rok isporuke dulji od 3 radna dana, ponuđač o tome obavještava kupca.

2. Košarica za kupnju i slanje narudžbe

Budući kupac obavlja kupnju (nakon registracije) upotrebom košarice za kupnju u koju dodaje proizvode koje namjerava kupiti, a pritom ih prije kupnje može i ukloniti iz košarice. Proizvod se u košaricu dodaje potvrdom na “dodaj”, čime će vam se proizvod prikazati u  košarici. U slučaju da kupujete više proizvoda, postupak ponavljajte do izbora zadnjega artikla, a u suprotnom nastavite kupnju klikom na “NAPLATA”.

Otvara vam se obrazac u koji možete upisati sve potrebne podatke za uspješnu provedbu vaše narudžbe. Ti podaci uključuju adresu za račun, adresu za dostavu ako se ona razlikuje od adrese za ispostavljanje računa i dodatne komentare.

Kad popunite obrazac, kliknite na “DALJE”, tada vam se otvara obrazac za potvrdu narudžbe. Kad tim obrascem potvrdite narudžbu, završavate kupnju.

Na vašu elektroničku adresu dobit ćete potvrdu o primitku narudžbe čim naša služba za naručitelje  pregleda vašu poslanu narudžbu. U slučaju plaćanja pouzećem paket će se poslati na dostavu.

3. Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka prije slanja narudžbe

Prije nego što kupac pošalje narudžbu može provjeriti podatke koje je popunio za potrebe slanja narudžbe. U slučaju pogrešnog unosa kupac može ispraviti greške i klikom na “potvrdi narudžbu” poslati narudžbu. Nakon potvrde narudžbe još jednom mu se prikažu svi dani podaci i u slučaju da utvrdi da je pogriješio kod unosa, kupac o tome može obavijestiti prodavača na elektroničku adresu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

4. Potvrda narudžbe

Narudžba na internetskoj stranici www.tigarmast.net potvrđena je kad kupac prilikom slanja narudžbe potvrdi poslanu narudžbu i kad dobije povratnu automatsku poruku putem e-pošte s potvrdom o primitku narudžbe.

5. Otkazivanje narudžbe

Kupac može otkazati poslanu narudžbu na sljedeće načine:
•    tako da putem e-pošte pošalje poruku sa zahtjevom za otkazivanje narudžbe;
 
6. Odbijanje narudžbe

Upravitelj internetske stranice u vremenu do izdavanja obavijesti da je narudžba u obradi narudžbu za koju utvrdi da je pod navedenim uvjetima ne može provesti može odbiti.

Ako tvrtka ne može ispuniti svoje obveze jer roba nije na raspolaganju ili jer nema uvjeta za obavljanje usluge, upravitelj će o tome odmah obavijestiti korisnika i vratiti mu sve moguće prethodno izvršene uplate na isti način kao da je riječ o odstupanja od ugovora.

7. Sklapanje ugovora i ispunjavanje ugovora

Kupoprodajni ugovor sklopljen je kad kupac dobije službeni predračun i u roku od 3 dana ga i plati odnosno u slučaju plaćanja pouzećem onda kad prodavač nedvojbeno utvrdi identitet kupca i dobije suglasnost za provedbu otpremanja robe.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjuje se u elektroničkom obliku na slovenskom  jeziku, i to na poslužitelju internetske stranice www.tigarmast.net, a korisniku je dostupna u korisničkom sučelju – INTERNETSKA TRGOVINA -> VAŠ RAČUN. Kupac bilo kada za vrijeme trajanja ugovornog odnosa može zahtijevati predočenje uvjeta ugovora u pismenom obliku.

Ako za naručeni proizvod niste dobili račun ili potvrdu poštom, putem elektroničke pošte ili zajedno s proizvodom, o tome nas odmah obavijestite.

Tvrtka mora ispuniti svoju obvezu iz ugovora o kupnji u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, osim ako s korisnikom nije drugačije dogovoreno. Ako tvrtka ne može ispuniti svoje obveze jer roba nije na raspolaganju ili jer nema uvjeta za obavljanje usluge, o tome će odmah obavijestiti korisnika, ako je tvrtka u takvu slučaju već primila neku uplatu, korisniku će je vratiti na isti način kao da je riječ o odstupanja od ugovora.

8. Račun i popratne obavijesti

Račun se izdaje na trajnom mediju u pismenom obliku s raščlanjenim troškovima, a kupcu se prosljeđuje istodobno s dostavom robe.

Kupac istodobno dobiva i pismenu obavijest o:
•    pravu na odstupanje od ugovora i o načinima i uvjetima izvršavanja tog prava odnosno obavijest kada kupac nema to pravo;
•    adresi na koju kupac može poslati svoje prigovore, napomene, zahtjeve, izjave i pohvale;
•    servisnoj službi i valjanim uvjetima jamstva;
•    uvjetima za otkazivanje ugovora kad je riječ o ugovorima koji su sklopljeni na neodređeno vrijeme odnosno na vrijeme koje je duže od godine dana.
 
ODSTUPANJE OD UGOVORA I POVRAT ROBE

1. Pravo na odstupanje od ugovora

Kupcu (fizičkoj osobi koja dobiva ili upotrebljava robu i usluge u svrhe izvan njegove profesionalne ili dohodovne djelatnosti) pripada pravo da u roku od četrnaest (14) dana, uključujući dan preuzimanja robe, odstupi od ugovora i vrati kupljenu robu bez bilo kakve naknade.

2. Način ostvarivanja prava

Kupac je obvezan u roku iz gornjeg stavka pismeno obavijestiti prodavača o odstupanju od ugovora, pri čemu nije obvezan navesti razloge svoje odluke. Kupac obavijest šalje na adresu sjedišta tvrtke P & M d.o.o.  ili na elektroničku adresu za kontakt : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Povrat primljene robe u roku od 14 dana nakon primitka bez prethodne pismene obavijesti također se smatra odustajanjem od kupnje.

Kupac mora robu primljenu na osnovi ugovora od kojeg je odstupio vratiti ponuđaču istodobno s obaviješću o odstupanju ili najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon poslane obavijesti o odstupanju. Sve navedeno ne vrijedi za prehrambene i brzo pokvarljive artikle.

3. Obveze kupca prilikom odstupanja od ugovora i troškovi povezani s odstupanjem

Kupac primljenu robu mora vratiti neoštećenu i u nepromijenjenoj količini, roba mora biti neupotrjebljena i u originalnom pakiranju. Priložena mora biti kopija računa i svi ostali prateći dokumenti.

Kupac sam snosi teret opasnosti od gubitka, oštećenja ili uništenja proizvoda koji želi vratiti ili zamijeniti, osim ako je do toga došlo bez njegove krivnje.

Jedini trošak koji snosi kupac u vezi s odstupanjem od ugovora jest trošak koji nastane prilikom povrata predmeta kupnje.

4. Obveze prodavača prilikom odstupanja od ugovora

Ako u slučaju odstupanja od ugovora po želji kupca nije izvršena zamjena robe, prodavač vraća cijeli iznos kupnje čim to bude moguće, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. Iznos kupnje vraća se na transakcijski račun kupca koji on proslijedi istodobno s obaviješću o odstupanju.

5. Kada kupac nema pravo na odstupanje

Kupac nema pravo odstupiti od ugovora:
•    kod ugovora čiji je predmet roba koja je proizvedena prema preciznim uputama potrošača, koja je prilagođena njegovim osobnim potrebama, koja zbog svoje prirode nije primjerena za povrat, koja je brzo pokvarljiva (prehrambena roba) ili kojoj je već istekao rok upotrebe;
•    kod ugovora o nabavi audio- ili videozapisa, medicinskih pomagala, računalnih programa ili drugih aparatura, ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat odnosno  zadirao u fizičke značajke proizvoda;
•    kod ugovora o financijskim uslugama koje su na izričitu želju potrošača obje stranke već u cijelosti ispunile prije nego što je potrošač ostvario svoje pravo na odstupanje od ugovora.
 
Prodavač neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako na njoj budu vidljivi bilo kakvi znakovi upotrebe, osobito kao što su:
•    u slučaju zapečaćene opreme pečat je (npr. originalna naljepnica) otkinut ili oštećen;
•    otvoreni sadržaj kod pokvarljivog materijala (kod prehrambenih artikala otvorena odnosno oštećena ambalaža i oštećenja na ambalaži neprehrambenih proizvoda odnosno njihovo otvaranje);
•    u slučaju mehaničkih oštećenja robe;
•    ako je kod aparatura već upotrjebljena baterija;
•    ako kupac nije pravilno i primjereno zaštitio vraćenu robu za transport i to bi moglo uzrokovati daljnje greške u funkcioniranju opreme.
 
JAMSTVO I REKLAMACIJE

1. Jamstvo za besprijekornu robu
U skladu sa zakonom, proizvođač robe obvezan je kupcu osigurati jamstvo za besprijekornu robu ako je riječ o robi za koju se mora izdati jamstvo. Kupac ostvaruje zahtjev iz jamstva neposredno kod proizvođača ili ovlaštenog servisa.

Proizvod ima jamstvo ako je tako navedeno u jamstvenom listu ili na računu koji se kupcu prosljeđuje istodobno s proizvodom. Kupac će u tom slučaju dobiti i upute za sastavljanje ili upotrebu te popis ovlaštenih servisa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenom listu ili na računu.

Proizvodi objavljeni na internetskoj stranici tigarmast.net imaju jamstvo ako je ono napisano uz artikl koji je objavljen, a inače u vezi s tim kontaktirajte s našom službom za naručitelje gdje ćete dobiti konkretne informacije o postojanju jamstva za pojedini proizvod.

2. Prava iz jamstva

Proizvođač na osnovi jamstva mora osigurati otklanjanje greške najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za otklanjanje greške, inače proizvod mora zamijeniti jednakim novim i besprijekornim proizvodom. Proizvođač je obvezan osigurati besplatni popravak i održavanje proizvoda cijelo razdoblje jamstvenog roka, a nakon isteka tog roka samo uz plaćanje.

3. Postupak ostvarivanja jamstvenih prava

Kupac u jamstvenom roku i pod jamstvenim uvjetima mora pismenim zahtjevom od davatelja jamstva ili ovlaštenog servisa zahtijevati otklanjanje grešaka, a pritom mora predočiti proizvod kao i jamstveni i servisni list te kopiju računa. Kupac ne snosi nikakve troškove za otklanjanje grešaka ili zamjenu proizvoda.

Kupac zbog brže i učinkovitije obrade jamstva može poslati proizvod izravno u najbliži ovlašteni servis, a inače pismeni zahtjev s detaljnim opisom greške i robu može poslati i u sjedište prodavača koji će kupcu u roku od 8 radnih dana odgovoriti na jamstveni zahtjev.

Ako prodavač utvrdi da je do greške na proizvodu došlo zbog nepravilnog postupanja kupca, zbog čega se pokaže da je jamstveni zahtjev neopravdan, proizvod će s pismenom obaviješću poslati natrag na njegov trošak.

4. Reklamacija

U slučaju da naručeni proizvod nema svojstva i odlike koje je prodavač izričito obećao odnosno ako je prodavač otpremio pogrešan proizvod (u pogrešnoj količini, pogrešnoj boji itd.) ili se proizvod na bilo koji drugi način razlikuje od narudžbe, kupac može reklamirati robu pismenom obaviješću koju šalje tvrtkinoj službi za naručitelje. U slučaju pogrešne isporuke proizvoda kupac o tome odmah mora obavijestiti prodavača koji će reklamaciju pokušati riješiti u što kraćem mogućem roku.

Kupac o reklamaciji mora pismeno obavijestiti prodavača i poslati proizvod na njegov sjedište, pri čemu mora detaljno opisati grešku i navesti reklamacijski zahtjev. Kupac mora osim robe sa svom priloženom dodatnom opremom priložiti i kopiju računa, jamstveni i servisni list te druge moguće prateće dokumente.

Prodavač će na pismenu obavijest odgovoriti u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Ako utvrdi da je zahtjev neopravdan, o tome će obavijestiti kupca i vratiti mu artikl na njegov trošak.

Kupac u okviru reklamacijskog zahtjeva može zahtijevati popravak artikla, smanjenje iznosa kupnje (proporcionalno s greškom), zamjenu robe ili povrat iznosa kupnje (u tom se slučaju iznos kupnje može smanjiti za vrijeme upotrebe artikla, ali najviše za iznos za koji se artiklu zbog upotrebe smanjila tržišna vrijednost)

5. Odbijanje reklamacije

Tvrtka P & M d.o.o. zadržava pravo na odbijanje reklamacije u sljedećim slučajevima:
•    ako roba ima vanjska mehanička oštećenja ili na komponentama;
•    ako roba nije vraćena u originalnom pakiranju;
•    ako kupac ne priloži kopiju računa;
•    ako je roba poslana na našu adresu s otkupninom;
•    ako je zbog neispravnog pakiranja i otpremanja došlo do mehaničkih oštećenja na artiklima ili je uzrokovan bilo kakav kvar;
•    ako s artiklom nije priložena sva oprema koja je stranci poslana prilikom kupnje i jamstveni list;
 
6. Šteta

Prema ograničenju odgovornosti prodavač ne odgovara:
•    za kvarove nastale zbog nepravilne upotrebe, nesavjesnog ili namjernog postupanja kupca (ili trećih osoba iz sfere kupca), mehanička oštećenja i kvarove u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda;
•    za oštećenja koja su nastala tijekom transportom od strane dostavljača
 
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Mišljenja i žalbe korisnika

Korisnik svoja mišljenja, pitanja, komentare, žalbe i prigovore šalje na adresu sjedišta tvrtke Premium Marketing d.o.o., Ul. Cvijićeva br. 107/5, 11000 Beograd, Srbija ili na elektroničku adresu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Moguće žalbe upravitelj rješava prioritetno i u duhu dobre poslovne suradnje. U tu svrhu upravitelj će kupcu u roku od 8 dana od primitka pismene žalbe potvrditi da je primio njegovu žalbu i obavijestiti ga o tijeku postupka te o predviđenom vremenu obrade.

2. Rješavanje sporova

Ako mogući spor između korisnika usluge i ponuđača usluge nije moguće riješiti sporazumnim načinom rješavanja žalbi, spor se rješava pred mjerodavnim sudom u Mariboru.