Upravitelj internet stranice www.tigrova-mast.net u svojem se poslovanju zauzima za korektnu i sigurnu uporabu osobnih podataka. Osobni podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na Internet stranici www.tigrova-mast.net ili na drugi način (preko telefona, preko e-pošte, i dr.) su strogo poverljivi i tako se čuvaju. Bez pravne osnove osobne, povjerljive informacije neće se dijeliti s neovlaštenim trećim osoboma.

 

Suglasnost za unos i čuvanje osobnih podataka
Korisnik Internet stranice www.tigrova-mast.net suglasan je da se za potrebe korištenja stranice i eventualne kupovine te s time povezanog upravljanja sistema sakupljaju i obrađuju slijedeći osobni podatci korisnika: ime i prezime korisnika, e-pošta i telefonski broj. Sakupljaju se samo podatci potrebni za pravilnu manipulaciju i dostavu naših proizvoda. 


Za potrebe sigurnosti sakupljaju se i  IP adrese korisnika koji dolaze na Internet stranicu www.tigrova-mast.net.

Ne odgovaramo za točnost unesenih podataka koje je korisnik naveo kod narudžbe proizvoda.
Vrijede odredbe iz Općih uvjeta.

Čuvanje osobnih podataka
Podatci koje sakuplja upravitelj Internet stranice www.tigrova-mast.net pohranjuju vrijeme korištenja Internet stranice www.tigrova-mast.net.

Korisnik jednostavno može zahtijevati uvid u svoje osobne podatke nakon obrade njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim putem na e – poštu poduzeća  P & M d.o.o.

Komuniciranje na daljinu
Upravitelj Internet stranice www.tigrova-mast.net ostvariti će kontakt s korisnikom preko sredstava komunikacije na daljinu ( e novosti – newsletter, akcije, popusti i sl.) osim u slučaju da se korisnik nedvosmisleno odluči drugačije. Ova komunikacija biti će jasna s navedenim pošiljateljem, uvjeti za primitak posebnih ponuda biti će jasno naznačeni te će biti jasno označen način odjave od primanja ovakve komunikacije – oglasa i ponuda.